18/8/52

ลดลงแต่กลับได้มากขึ้น


หากลดบางอย่างให้น้อยลง เราจะได้หลายสิ่งกลับมามากขึ้น
ลดความโกรธให้น้อยลง เราได้สติกลับมามากขึ้น
คิดถึงคนที่เรารักให้น้อยลง เราเข้าใจคนที่เรารักได้มากขึ้น
รักตัวเราเองให้น้อยลง คนอื่นรักเรามากขึ้น
พูดให้ร้ายคนอื่นให้น้อยลง มีคนพูดถึงเราในแง่ดีมากขึ้น
แสดงความฉลาดให้น้อยลง เราได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น
ออกนอกบ้านให้น้อยลง เราได้ความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น
นอนให้น้อยลง เราทำหลายอย่างได้มากขึ้น
เราวิ่งให้ช้าลง เรามองเห็นคนมากขึ้น
เชื่อให้น้อยลง เรามองเห็นอะไรได้มากขึ้น
ลดทิฐิให้น้อยลง เรารู้จักอภัยมากขึ้น
ก้มหน้าให้น้อยลง เรามองเห็นได้ไกลขึ้น
ทะเลาะกับเด็กให้น้อยลง เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
ทะเลาะกับผู้ใหญ่ให้น้อยลง เราได้รับการเอ็นดูมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น